Mandagssendingen – 17.06.2013

Vi snakker om PRISM, Google reader erstatteren bazqux.com, sommerfesten og utdelingen av Lillebjørn til radioen store leder.

Kringkastingssjef Viktor Basso

Kringkastingssjef Viktor Basso